Top
سنگ شجر کد 2394

سنگ شجر کد 2394

yes.png (21×13)سنگ شجر کد 2394

yes.png (21×13)وزن: 0.85 g

yes.png (21×13)اندازه :1.1*1.1 cm

yes.png (21×13)بلندی : 0.4 cm

yes.png (21×13)دارای یک ترک در قسمت پایین که در رکاب غیر قابل رویت خواهد بود

سنگ اصل و طبیعی بوده و در صورت مغایرت ، کالا با کمال احترام پس گرفته میشود.

 


قیمت: 80000 تومان