Top
میکروسکوپ جواهر شناسی پارلا گوهر کد 1936

میکروسکوپ جواهر شناسی پارلا گوهر کد 1936

میکروسکوپ جواهر شناسی
این دستگاه به منظور درشت نمایی اجسام کدر وشفاف از 10 تا 40 برابر (به صورت زوم )به کار می رود و با استفاده از لوازم جانبی  متنوع،امکان کاهش یا افزایش بزرگنمایی از  5 تا 200 برابر وجود دارد.

کاربردها

مراکز گوهرشناسی

کارگاه های جواهر سازی
آزمایشگاه های عمومی و تخصصی
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و دستگاه های الکترونیکی
کارگاه های ساخت و تعمیر ساعت
کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکی


قیمت: 22500000 تومان

محصولات مشابه