Top
سنگ شجر کد 2385

سنگ شجر کد 2385

yes.png (21×13)سنگ شجر کد 2385

yes.png (21×13)وزن: 1.38 g

yes.png (21×13)اندازه :1.3*1.1 cm

yes.png (21×13)بلندی : 0.6 cm

yes.png (21×13)دارای یک ترک در قسمت پشتی که در رکاب غیر قابل رویت خواهد بود

 سنگ اصل و طبیعی بوده و در صورت مغایرت ، کالا با کمال احترام پس گرفته میشود.

 


ناموجود